Budynek mieszkalny dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jelcz Laskowice